Lomový kámen bílý 16-32mm

Lomový kámen bílý 16-32mm

Bílý přírodní materiál, drcený. Kamenivo dodáváme v různých velikostech (frakce).


Cena: 2 450,- Kč


Použití v zahradách na mulčování záhonů, na obsyp kolem domu, trativody, pod zámkové dlažby a cesty po zahradě.

Kamenivo dodáváme v různých velikostech (frakce).

 

  • Volně ložené materiály jsou prodávány na objem = m3. 1 m3 = 1000 litrů – cca 12 koleček.
  • Prodej probíhá do vozíků za auto nebo Vám vybraný materiál zavezeme naší dopravou - Multikára.
  • Nakládka je uskutečněna strojem.
  • Minimální množství je 0,25m3.

Prodej do vlastních nádob (bedýnky, květináče, kbelíky, …) není možný.


Pozor, nakládka v sobotu a v neděli už od 09:00 hod.!