Zahradnické služby

Zajišťujeme přistavení kontejneru s následným odvozem a likvidaci zahradního odpadu. Přepravujeme kontejnery o velikosti 3, 5, 9 m3. Odpad by měl být roztřízen na:

  • dřevitý (větve)
  • zemitý (zemina)
  • tlející (tráva, listí, drny)

 

Dále zajišťujeme:

  • štěpkování větví
  • přepravu volně loženého materiálu zakoupeného v našem zahradnictví
  • přepravu rozměrných produktů zakoupených našem zahradnictví (velké stromy, větší množství rostlin atd.)